Tidningen Arkitekten

Tidningen Arkitekten är Sveriges Arkitekters bransch- och medlemsmagasin med information, reportage och debatt om arkitektarbetet och om förutsättningar och villkor för arkitekturen. Arkitekten har etablerat sig som arkitekternas gemensamma yrkestidning och når 95 procent av alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter i Sverige.

11 utgåvor per årFörlag: Tidningen ArkitektenTidningen har funnits sedan 1975
Prenumerera hos:
« Tillbaka