Creative Review Prenumeration

Creative Review

Prenumeration Creative Review

Creative Review är den internationella design- och kommunikationskonstmagasinet. Vida ansedd den bästa tidningen på sitt område belyser Creative Review verken från de bästa regisörerna, animatörerna, typograferna och designerna i industrin. Den främsta utmaningen för Creative Review är att designa en tidning som inte hämmar det konstnärliga arbetet, och som effekktivt förmedlar idéer utan att bli stel.

  • Pris från: 4828 kr
  • Språk: Engelska
  • Land: Storbritannien
Till Tidningen